Formulare Inscriere

Copie certificat de nastere copil;

Copii CI ambii parinti;

Copie certificate de casatorie parinti;

Copii hotarari judecatoresti de incredintare a minorului ( daca este cazul);

Copii de pe certificatele medicale de handicap ( daca este cazul);

Adeverinte de salariat ambii parinti (declaratie pe proprie raspundere daca unul dintre parinti nu lucreaza).